Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 14 2015

ladyc

When I find myself in times of trouble
Gordon Ramsay comes to me
Speaking words of wisdom

Reposted fromlost-in-space lost-in-space viatwice twice
9047 30a6 500

from “Disalmanac” by Scott Bateman

alienaided:

It’s weird when you realize the person you once told everything to now has no idea of what’s happening in your life.

Reposted fromunmadebeds unmadebeds viatwice twice
6740 b9c5
Reposted fromLittleJack LittleJack viaseksgrupowy seksgrupowy
ladyc

Wiecie co? Ja już chyba to rozgryzłam. Żeby żyć, trzeba chcieć żyć. Wstawać i to wcześnie, ale nie mieć z tego powodu skwaszonej miny tylko myśleć, że czeka nas cudowny dzień do wykorzystania. Iść tam gdzie trzeba z uśmiechem bo tylko wtedy jesteśmy atrakcyjni. Robić swoje gówno bez marudzenia, zamiast kląć na to w myślach użyć ich do szukania jasnych stron. Wracać do domu i jeść obiad. Zamiast lecieć do komputera wziąć zeszyt i pouczyć się albo najlepiej poddać się swojemu hobby. Zamiast odpalać internet, odpalić muzykę, otworzyć na oścież okno i posłuchać duszy. W weekend wyjść z domu z przyjaciółmi, a nie się od nich odgradzać. Pomagać ludziom, otworzyć się choć troszeczkę, wiecie o czym mówię - uchylić chociaż drzwi tak na szerokość łańcucha. Zacząć zmieniać to, czego nie lubimy, uzbrajając się przy tym w cierpliwość. Mamy za mało czas żeby smucić się za coś, co już dawno zapomniał czas, nie żyjemy w końcu w przeszłości. Zostaw tego złamasa, niech mu się wiedzie z tą  wywłoką - na ciebie też przyjdzie czas. Zostaw te wszystkie rany i pozwól im się zagoić, nie sprawiaj bólu samej sobie, nie krzywdź się. Rozkwitnij, bądź piękna i każdego dnia żyj. 

Każdego dnia zachowujmy się tak, jakbyśmy z dźwiękiem budzika rodzili się na nowo.

Bez przeszłości i ran jakie zadała. 

Nie wiemy kiedy Bóg nas stąd zabierze, bierzmy to, co mamy. 

— 03:05 / zainspirowana smutkiem przyjaciółki.
Reposted fromriseme riseme viajakubzulczyk jakubzulczyk
ladyc
ladyc
Są chwile, kiedy myślę, że nie pasuję do jakiejkolwiek relacji międzyludzkiej. 
— kafka
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viatwice twice
ladyc
8679 7051 500
Reposted fromrol rol viatwice twice

lionandwreath:

Does Bon Iver listen to himself when it rains?

Reposted fromtwice twice
ladyc
ladyc
Reposted fromkjn kjn viachief chief
ladyc
1697 4776
Reposted frommisza misza viaseksgrupowy seksgrupowy

wingsofbadass:

I should be studying. I’m not studying. But I’m also not doing anything else because I should be studying. So I’m just kinda scrolling down my dash with a gradually intensifying sense of doom.

Reposted fromunmadebeds unmadebeds viatwice twice

March 30 2015

ladyc
8562 5106
Reposted fromhalucine halucine viaterriblelove terriblelove
ladyc
Jak rozwiązywać problemy
Reposted fromreksi0 reksi0 viazapachsiana zapachsiana
ladyc
7060 f694
Reposted fromHumorMeSilly HumorMeSilly viazapachsiana zapachsiana
ladyc
6289 e521
moje życie.
ladyc
3025 7ff4
Reposted fromnlght nlght viamessinhead messinhead
ladyc
9203 cd16
Reposted frombwana bwana viautoopia utoopia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl